top of page
Logo concept 2-01.jpg

JÅTÅRN

STAVANGER

HVA
UTSIKTSTÅRN
HVOR
STAVANGER
NÅR
SKISSE FRA MARS 2019

Captureee.png
Angle 1 Concept 2.jpg
Helling Arkitekter_presentasjon2_JÅTTÅRN
Helling Arkitekter_presentasjon2_JÅTTÅRN

Dette er skisser for et utsiktstårn for boligprosjektet Jåtun i Stavanger.

Se mer om prosjektet her:

Utsiktstårnet er plassert på høyeste punkt av tomten som en del av den "grønne ringen" rundt hele boligfeltet. Tårnet består av flere nivåer som man kan hvile på og nyte utsikten i alle retninger.

I plan vises tårnet som en trekant som peker mot nord, dette skal tjene som orientering for besøkende som går tur i området.

Helling Arkitekter_presentasjon2_JÅTTÅRN
Helling Arkitekter_presentasjon2_JÅTTÅRN
1.jpg
Helling Arkitekter_presentasjon2_JÅTTÅRN
Helling Arkitekter_presentasjon2_JÅTTÅRN
181023_Jåttårn_første ideer_Page_21.jpg
1710_Jåttårn_første_presentasjon_Page_06
bottom of page