top of page
rød-01.png
template_for_bilder_297x297_Jåttå.jpg

JÅTUN

STAVANGER

HVA
BOLIG / REGULERING
HVOR
STAVANGER
NÅR
PÅGÅENDE,
VI VANT KONKURRANSEN I MARS 2019, sammen med Topic Architecture

Jåtun Pinpost.png
Volumer.jpg

Med 600 nye boliger, fordelt over ni felt med varierende identiteter, er Jåtun en ny, attraktiv bydel i Stavanger. Hvert felt er tenk å danne et fellesskap og er inspirert av klyngetunet, en historisk, samlende og karakteristisk bosetningsform. Bygningsstrukturen er anvendt som inspirasjonskilde i en moderne tolkning, hvor ulike typologier skaper sosiale soner og møteplasser. Typologiene er utviklet med tanke på beboere i ulike livssituasjoner, og danner rammer for et godt og trygt nabolag på tvers av generasjoner.

template_for_bilder_297x297_Jåtun_1.jpg
template_for_bilder_297x297_Jåttå_1.jpg

Et varierende landskap med et skrånende terreng tilbyr unike kvaliteter. Boligene har utsikt over både fjord og omkringliggende fjell, samt gode private og felles uteoppholdsarealer. Hvert klyngetun er utformet med utgangspunkt i de stedsspesifi kke kvalitetene for hvert felt og bygningsmassen på de ulike tomtene har alle en egen identitet. Hele området er omsluttet av en tursti, med tilhørende friområder som til sammen danner en grønn ring.

template_for_bilder_297x297_Jåttå3.jpg
template_for_bilder_297x297_Jåttå6.jpg
template_for_bilder_297x297_Jåttå5.jpg
template_for_bilder_297x297_Jåttå4.jpg
bottom of page