top of page
rød-01.png
Visualisering_fra veien_0.25x.jpg

BESØKSSENTER
URNES STAVKIRKE

HVA
BESØKSSENTER
HVOR
URNES
NÅR
KONKURRANSE I DES 2021

sit plan 500_oppdatert_3_0.5x.jpg
kortsnitt.jpg

På en naturlig hylle med oversikt over fjord og nabobygder, har Urnes Stavkirke ligget i over tusen år. Et slott som fra eventyrene, stor og liten på en gang.

 

Treforbindelser er et resultat av forhandling med, og viljen til å spille på lag med, terrenget og historien. Vi har tatt utgangspunkt i en løe. Den langstrakte veggen, som ligger langs med kotene i det bratte terrenget. Tydelig, men ikke brautende. Den underordner seg landskapet. Løen hører hjemme fordi den er nødvendig, og i sin funksjon er avgjørende for bosettingen på stedet. Vi ser på det nye visningssenteret som et driftsbygg for stavkirken og lokalbefolkningen, slik løene er og har vært driftsbygg for gårdene siden folk bosatte seg her. Treforbindelser skal være samlingsplass for folk som bor her. Og visningssenter. Her kan du, som besøkende til stavkirken, lære om kirken og dens lange historie. Om verdensarven. Om UNESCO. Om tre som materiale. Om fargene som har blitt brukt i kirken, og alle skattene som har kommet sjøveien. Om kulturlandskapet på stedet, om kultivering.

Diagram program_0.5x.jpg
Kollasj Kafe.jpg
Kollasj Svalgang_0.25x.jpg
bottom of page